บริษัท เอสเอสพี ไทยเทเลคอม จำกัด

SSP Thaitelecom CO., LTD.

บริการขายส่งสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภท

Site Reference

TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY CO., LTD.

บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ ทั้งทางสายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่


CAT Telecom Public Company Limited

บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ ทั้งทางสายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่


ITALIAN-THAI

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รับงานการก่อสร้างตั้งแต่โครงการอาคารขนาดกลาง ประเภท อาคารสำนักงาน โรงแรม จนถึงโครงการขนาดใหญ่


TRUE CORP.

ทรู คอร์ปอเรชั่น