บริษัท เอสเอสพี ไทยเทเลคอม จำกัด

SSP Thaitelecom CO., LTD.

บริการขายส่งสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภท

FIBER DISTRIBUTION BOX (RACK MOUNT sliding tray) 1.5U 2U 3U 4.5U 7U

FIBER DISTRIBUTION BOX (RACK MOUNT sliding tray) 1.5U 2U 3U 4.5U 7U

The rack mount enclosure is designed for indoor and FTTx for high density patching application. The rack enclosure is available for 12, 24, 48, 60, 72, 96, 120 fibers in the standard beige color.
The sliding tray have ball bearing slide hanging which easy to push or pull and also they provide the patching area for patch splice. The splicing tray cab splice 12 fibers/ each tray, easy to add the splice tray.

- 19” or 21” rack mount
- For FTTx Splitter 1 : 8, 1 : 16 SC/APC Connector
- Provides easy access for Connector FC, SC, ST, LC, E2000 panel.
- Pullout splicing tray for convenient splicing and field termination
- Splice tray have fixed lock cannot removed left-right
- Equipped with cable management
- Removable door with life-off hinges
- Material – EG Steel Case 1.2mm with powder coating

- Material – EG Steel Case 1.2mm with powder coating
Size : MM : 12 & 24 port (1U) = 430(W) x 45(H) x 30(D)
12 & 24 port (1.5U) = 430(W) x 68(H) x 30(D)
FDF RACK MOUNTED


- Material – Aluminum Case 1.5 mm with powder coating
Size : MM :
48 , 60, 72 port (3U) = 430(W) x 135(H) x 28(D)
96 & 120 port (4.5U) = 430(W) x 210(H) x 30(D)
144 Port ( 7 U ) = 430 (W) x 315(H) x 30(D)