บริษัท เอสเอสพี ไทยเทเลคอม จำกัด

SSP Thaitelecom CO., LTD.

บริการขายส่งสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภท

ATTENUATOR

ATTENUATOR

Application environment :
• CATV Network
• Connecting optical communication equipment
• Telecom Network
• ODF Transmission System
• High-speed, High-capacity SDH Optical Fiber Transmission

• Attenuator in the middle connector
• For all connector types • Continuation of the connector performance indicators
• Excellent operational gualities
• Maximum input power : 250Mw
• Plug key width : 2.1 mm
• Adapter key width : 2.2 mm