บริษัท เอสเอสพี ไทยเทเลคอม จำกัด

SSP Thaitelecom CO., LTD.

บริการขายส่งสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภท

ETSI Open Rack PEA

ETSI Open Rack PEA

JK ETSI-19-1920
19" ETSI Open Rack 2000(H) x 552(W) x 300(D) mm
JK ETSI-19-1922
19" ETSI Open Rack 2200(H) x 552(W) x 300(D) mm
JK ETSI-21-2120
21" ETSI Open Rack 2000(H) x 600(W) x 300(D) mm
JK ETSI-21-2122
21" ETSI Open Rack 2200(H) x 600(W) x 300(D) mm